Zdjęcie jako jedyny dowód w sprawie

Śledztwa i procesy kojarzą nam się zwykle z gromadzeniem wielu dowodów. Przed oczami zwykle mamy małe, foliowe torebki z przeróżnymi przedmiotami. Jednak praktyka często wygląda o wiele mniej barwnie. Czy można skazać kogoś na podstawie jednego dowodu – na przykład zdjęcia? Zdjęcie jako dowód w sprawie – czy to możliwe?

 

Zdjęcie jako dowód - czy to wystarczy?

Czym jest dowód?

Pojęcie dowodu w Polskim prawie jest bardzo wieloznaczne. Ustawodawca w treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego niekonsekwentnie używa terminów ,,dowód’’ i ,,środek dowodowy’’. Pojęcia te stosowane są czasem zamiennie, choć według artykułu 236 KPC ,,(…)sąd, wydając postanowienie o przeprowadzeniu dowodu, zobowią­zany jest do określenia konkretnego środka dowodowego’’- znaczenie procesowe obu tych słów jest więc różne, mimo ich zamiennego stosowania. W związku z wieloznacznością pojęcia ,,dowód’’ postulowano nawet, żeby z tegoż pojęcia zrezygnować.

 

Hierarchia dowodów

Polskie prawo nie przewiduje hierarchiczności dowodów. Dowodem na popełnienie przestępstwa może być wszystko- o ile tylko pomaga wskazać, kto był sprawcą. To od sądu zależy ocena środka dowodowego. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki- na przykład przyznaje się pierwszeństwo dowodom z dokumentu(dokument w rozumieniu prawa to wszystkie dokumenty pisemne) w stosunku do dowodów ze świadków lub ze stron.

 

Minimalna liczba dowodów?

Nie istnieje żadna ustawa, która by wskazywała, ile dowodów potrzeba, aby zapadł wyrok skazujący. Może być więc tak, że wystarczy tylko jeden wyrok, aby zapadł wyrok korzystny dla oskarżyciela. Zdarzają się oczywiście również sytuacje odwrotne – mimo dużej ilości zeznań świadków i dowodów nie da się udowodnić czyjejś winy. Aby wyrok mógł zostać wydany konieczne jest zidentyfikowanie sprawcy, ustalenie, że dopuścił się on czynu zabronionego ustawą i wykazanie winy sprawcy.

 

Zdjęcie jako dowód w sprawie?

Zdjęcie jako dowód w sprawie

Zdjęcie może więc być nie tylko dowodem w sprawie, ale również – jedynym dowodem. Jakie kryteria musi spełniać? Załóżmy, że mamy do czynienia z wykroczeniem drogowym np z parkowaniem w niedozwolonym miejscu. Co powinno znajdować się na zdjęciu, aby mogło ono pełnić funkcję jedynego dowodu?

  • dowód, że zdarzenie miało miejsce – widoczny zaparkowany samochód,
  • dowód, że samochód został zaparkowany nieprawidłowo – na zdjęciu powinien znajdować się na przykład znak zakazu zatrzymywania się,
  • dowód, że to osoba, którą chcemy oskarżyć, zaparkowała samochód- na zdjęciu musi się znajdować kierowca (nie można ukarać osoby, na którą zarejestrowany jest samochód, trzeba znaleźć rzeczywistego sprawcę).