Czym jest krajobraz chroniony?

Czym jest krajobraz chroniony?

Krajobraz chroniony, czyli obszary chronionego krajobrazu, to tereny objęte specjalnym traktowaniem ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Są one wartościowe, ponieważ mogą zaspokajać nasze potrzeby związane z turystyką oraz wypoczynkiem. W dodatku mogą pełnić rolę korytarzy ekologicznych. Jest to forma ochrony przyrody na których istnieje niewielki rygor ochronności. W praktyce te tereny […]