Jakie są prawa zwierząt w Polsce?

Obowiązek wyprowadzania psa na smyczy

Podstawą prawną chroniącą zwierzęta w Polsce jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami). Zwierzęta są traktowane jako istoty żywe, które mogą odczuwające ból i cierpienie. Należy zatem traktować je dobrze, zapewniając podstawową opiekę i ochronę. 

Bezwzględnie zakazane jest stosowanie przemocy, straszenie, znęcanie się nad zwierzętami, powodowanie cierpienia, nadmierne ich wykorzystywanie oraz wykorzystywanie chorych zwierząt do pracy. Za nieprzestrzeganie zakazów grożą wysokie mandaty lub kara pozbawienia wolności. Szczególne okrucieństwo wobec zwierzą karane jest pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dodatkowo sąd może wystawić zakaz posiadania zwierząt lub zlecić wpłacenie nawet do 100 tysięcy złotych na wskazany cel ochrony zwierząt. 

Co z trzymaniem psów w budach i na łańcuchu?

Art. 6 ust. 2 pkt 17 który informuje, że wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu jest zabronione. Dlatego jeśli jest niska temperatura, upał czy ulewa powinniśmy zapewnić zwierzęciu odpowiednie schronienie w pomieszczeniu zadaszonym, ogrzewanym, z dostępem do światła dziennego i bezpiecznym. Dodatkowo zwierzę musi mieć dostęp do wody pitnej oraz musi być odpowiednio karmione. 

Czy sąsiad moze hodować kury?

Niestety w żadnym zapisie nie znajdziemy zakazu trzymania psów na łańcuchu, ale w art. 6 ust. 2 pkt 7 o ochronie praw zwierząt znajdziemy przepis zakazujący używania uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć. Do tego zapisu możemy podciągnąć używanie zbyt krótkich łańcuchów lub zakładanie go bezpośrednio na szyje zwierzęcia co może powodować uszkodzenia i rany. Dlatego jeśli nie posiadamy ogrodzonego terenu w którym zwierzę mogłoby przebywać, lepszym rozwiązaniem będzie budowa przestronnego kojca. Mimo wszystko należy pamiętać o regularnym wyprowadzaniu zwierząt na spacer żeby zapewnić im nieskrępowany ruch.

Sprzedaż poza hodowlą jest zakazana

Art. 10a ustawy o ochronie praw zwierząt zakazuje sprzedaży zwierzą na targach czy giełdach. Niezgodne z prawem jest również prowadzenie do rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zwierzęta mogą być sprzedawane jedynie w odpowiednio do tego przystosowanych hodowlach poprzez osoby posiadające odpowiednią wiedzę.

Czasowe odebranie zwierzęta właścicielowi

Zgodnie z prawem, jeśli właściciel nie dba odpowiednio o zwierzę może ono zostać mu odebrane i przekazane do schroniska, ogrodu zoologicznego lub gospodarstwa rolnego.