Gdzie nie wolno się kąpać?

Zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych jest jednym z częściej łamanych w okresie letnio-wakacyjnym. Należy jednak pamiętać, że za jego przekroczenie grozi nie tylko grzywna, lecz także utrata zdrowia lub nawet życia. Często nieprzemyślane korzystanie z nieznanych akwenów wodnych kończy się tragedią.

Kąpiel w miejscu zabronionym

To, że może korzystać z uroków wody na basenach czy też w pobliżu strzeżonych plaż jest dla nas oczywiste. Jednak istnieje mnóstwo innych akwenów wodnych – co z nimi? Teoretycznie nie wolno się kąpać poza wyznaczonymi obszarami, jakimi są kąpieliska. W pobliżu części akwenów widnieją informacje o zakazie kąpieli, inne nie są w ogóle oznakowane. Nie oznacza to jednak, że brak widocznego zakazu jest przyzwoleniem na pływanie w danym miejscu. Miejsca, których przeznaczeniem jest gościć amatorów wodnych sportów, są odpowiednio przystosowane i zabezpieczone. Musi znajdować się tam ratownik, konieczne jest także wyraźne wyznaczenie strefy przeznaczonej do pływania, a także (przy głębszych zbiornikach) brodzika dla dzieci.

gdzie nie wolno się kąpać

Konsekwencje prawne

Za przebywanie poza wyznaczoną strefą przeznaczoną do pływania lub korzystanie z akwenu, który jest objęty zakazem, grozi kara nagany lub grzywny do 250 zł. Niestety często nie odstrasza to kąpiących się Polaków. To czy za przekroczenie zakazu otrzymamy karę czy nie, zależy również od regionu naszego kraju. Policjanci z różnych części Polski mają odmienne zdanie na temat zakazów.

 

Gdzie nie wolno się kąpać?

Niektórzy utrzymują, że brak zakazu jest przyzwoleniem, inni nie przystają na tę opinię. Niezależnie jednak od tego pamiętajmy, że kąpiąc się w akwenach, gdzie nie ma wyznaczonej odpowiedniej strefy, narażamy zdrowie swoje i swoich najbliższych. Trzeba się poważnie zastanowić, czy podjęcie takiego ryzyka jest to warte chwili beztroskiej zabawy.

gdzie nie wolno się kąpać