Czym jest skarga nadzwyczajna?

Skarga nadzwyczajna to nowa instytucja,która pojawiła się dosyć niedawno

Jej cel to możliwość podania prawomocnego wyroku sądowego w wątpliwość. Kontrola skargi nadzwyczajnej sprawdza konkretne orzeczenie pod względem praworządności i sprawiedliwości. Warto więc poznać szerzej charakterystykę nowej instytucji.

Charakterystyka skargi nadzwyczajnej

Główna cecha skargi nadzwyczajnej to subsydiarność. Można ją zastosować, tylko wtedy, kiedy nie można zmienić orzeczenia, bądź jego uchylenia. Równa się to z tym, że najpierw zostanie wykluczone użycie np. skargi kasacyjnej, skargi o wznowieniu postępowania, a także skargi, której celem jest stwierdzenie niezgodności z prawem konkretnego orzeczenia.

Kiedy skarga nadzwyczajna nie występuje?

Skargi nadzwyczajnej nie stosujemy,kiedy miałaby być oparta tylko na zarzutach rozpoznawanych w skardze kasacyjnej przez skargę nadzwyczajną. Nie występuje także podczas zarządzania przewodniczącego, które przez swój charakter nie są orzeczeniami. Nie można także użyć jako zaskarżenie w ten sposób prawomocnego orzeczenia, które zostało wydane przez Sąd Najwyższy. Główną podstawą do skorzystania z nowej instytucji są wyroki oraz postanowienia, które w sposób nieprzedmiotowy kończą postępowanie.

 

skarga nadzwyczajna

Termin składania skargi nadzwyczajnej

Zgodnie z ustawą Sądu Najwyższego, okres jaki został przydzielony do wzniesienia ww.skargi to 5 lat. Dotyczy to zaskarżonych orzeczeń, które zyskały swoją prawomocność w dniu 3 kwietnia 2018 roku lub później. Realizacja ustawy wprowadza także 3-letni termin na tzw.” skarżenie wyroków”, które uprawomocniły się najpóźniej 17 października 1997 roku.

Liczy się czas od uprawomocnienia się danego orzeczenia, jednak na obliczenie terminu nie ma wpływu doręczenie stronie postępowania odpisu wraz z uzasadnieniem. Skarga nadzwyczajna, może także zostać wzniesiona nawet w takiej sytuacji, kiedy argumenty nie zostały sporządzone ze względu na brak wniosku. Jedynie w takiej sytuacji skarga nadzwyczajna ma możliwość zażądać stosownego wytłumaczenia konkretnego orzeczenia od sądu, który je wydał.