Czym jest skarga nadzwyczajna?

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Skarga nadzwyczajna to nowa instytucja,która pojawiła się dosyć niedawno Jej cel to możliwość podania prawomocnego wyroku sądowego w wątpliwość. Kontrola skargi nadzwyczajnej sprawdza konkretne orzeczenie pod względem praworządności i sprawiedliwości. Warto więc poznać szerzej charakterystykę nowej instytucji. Charakterystyka skargi nadzwyczajnej Główna cecha skargi nadzwyczajnej to subsydiarność. Można ją zastosować, tylko wtedy, kiedy nie można zmienić […]

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Ustawa o ochronie zabytków 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.   Jedna czy dwie ustawy? Do tej […]

Emoji jako źródło dowodowe – cz można iść do więzienia za użycie symboli?

Emoji jako źródło dowodowe – cz można iść do więzienia za użycie symboli?

Raczej nie ma na świecie osoby, która nie wiedziałaby, czym emoji właściwie są. Małe obrazki używane w internetowej komunikacji mają nam pomóc wyrażać emocje, opisywać miejsca lub rzeczy. Zdarza się jednak, że niosą ze sobą negatywne określenia. Adresat wiadomości zawierającej emoji może odebrać je jako obraźliwe, niepokojące lub uwłaczające jego godności. Zastanówmy się zatem, czy […]

Przechodzenie przez pieszych poza przejściem dla pieszych

Przechodzenie przez pieszych poza przejściem dla pieszych

Chyba każdy z nas zastanawiał się kiedyś, czy w danym miejscu może przejść poza przejściem dla pieszych bez konsekwencji. Kiedy tak naprawdę, możemy to zrobić i nie będzie wiązać się to z żadnym mandatem? Obowiązek pieszego Według artykułu 13 prawa o ruchu drogowym, pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz […]

Podpis a parafka – czy coś je różni?

Podpis a parafka – czy coś je różni?

Czynnością obecną praktycznie codziennie dla każdego z nas jest podpisywanie dokumentów. Jednak czy wiadomo kiedy faktycznie podpisujemy się pełnym, nazwiskiem a kiedy wystarczy tylko parafka? Czy faktycznie powinniśmy wierzyć w “podpis na ostatniej stronie, a na reszcie tylko parafka”? Czy w ogóle istnieje przepis prawny regulujący tę kwestię?   Podpis Co ciekawe, w przepisach nie […]

Stalking- przestępstwo XXI wieku

Stalking- przestępstwo XXI wieku

Stalking to pojęcie stosunkowo nowe w Polskim prawie. Ustawa określająca, czym jest stalking, została wprowadzona dopiero w 2011 roku. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?     Skąd się wzięło pojęcie stalkingu Słowo ,,stalking’’ pochodzi z języka angielskiego oznacza podchody, skradanie się. Jako zjawisko negatywne pierwszy raz został zauważony w Stanach Zjednoczonych w latach […]

Kto może dokonać stwierdzenia zgonu?

Kto może dokonać stwierdzenia zgonu?

Śmierć człowieka, poza oczywistą żałobą, niesie za sobą dużo skutków prawnych, m.in. otwarcie spadku oraz powołanie do spadkobrania. Dlatego też niezwykle istotne jest precyzyjne ustalenie chwili zgonu, stwierdzenie, że w ogóle nastąpił, w jaki sposób, a następnie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Na chwilę obecną to, jak ma wyglądać stwierdzenie zgonu i jego przyczyny, regulowane są są […]

Alkohol w miejscach publicznych – co wolno, a czego nie?

Alkohol w miejscach publicznych – co wolno, a czego nie?

Wakacje nieodzownie kojarzą się z alkoholem pitym pod gołym niebem. Piwo w puszkach nad rzeką, plastikowe kubki na festiwalach muzycznych, ogródki piwne – bez tego nie ma w Polsce lata. Gdzie można pić alkohol, żeby nie narazić się na nieprzyjemności?   Gdzie można pić alkohol? – miejsca publiczne Po nowelizacji ustawy w 2018 roku pić nie można […]

Definicja zabójstwa – czym jest według prawa?

Definicja zabójstwa – czym jest według prawa?

Zabójstwo i przygotowanie do niego to przestępstwo, a osoby, które się tego dopuszczają to zbrodniarze. Bez względu na pochodzenie czy status materialny ktoś, kto dopuszcza się zabójstwa i przemocy powinien być ukarany.     Czym jest zabójstwo? Przede wszystkim możemy uznać, że zabójstwo jest przestępstwem i kwalifikuje się pod osąd sądu karnego. Zgodnie z art. […]

Czym jest cisza nocna?

Czym jest cisza nocna?

Pojęcie ciszy nocnej jest znane każdemu od dziecka- funkcjonuje ono już na koloniach czy zielonych szkołach. Zaznajomiony z nim jest także każdy mieszkaniec bloku. Ciszę nocną traktujemy zwykle jako coś niepodważalnego, czego trzeba przestrzegać. Co polskie prawo mówi o ciszy nocnej?     Cisza nocna? – tylko zwyczaj Okazuje się, że godziny między 22 a […]