Koncesja a zezwolenie

Koncesja a zezwolenie

Ustawodawca, poprzez wdrożenie poszczególnych przepisów, odwołujących się do udzielania zezwoleń lub koncesji, dąży do stworzenia pewnych ograniczeń w zakresie swobody działalności prowadzonej w określonych, istotnych z punktu widzenia państwa, sektorach rynku. Wskazane powyżej ograniczenia przewidziane są zapisem w Konstytucji RP, zgodnie z art.22 której ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i […]

Nielegalna adopcja – co za nią grozi?

Nielegalna adopcja – co za nią grozi?

W dzisiejszych czasach nielegalna adopcja jest  jest zawarta w kodeksie cywilnym w którym według prawa może być aż do 5 lat pozbawieniem wolności. Obecnie według badań Unicef jest sprzedawanych około 1,2 mln dzieci które są sprzedawane  głównie w Afryce jak i na bliskim Wschodzie. Niestety również w Polsce coraz bardziej popularna  staje się nielegalna adopcja. […]

Podpis odbioru paczek na tablecie – to bezpieczne?

Podpis odbioru paczek na tablecie – to bezpieczne?

Stale postępujący rozwój technologii doprowadził do sytuacji, w której odbiór paczek potwierdzamy własnoręcznym podpisem na tablecie wręczanym nam przez kuriera bądź listonosza. Jednak za zamkniętymi już drzwiami, po odjeździe dostawcy wiele osób zadaje sobie pytanie – czy to jest bezpieczne?  Coraz więcej konsumentów obawia się, że złożony elektroniczny podpis zostanie następnie wykorzystany w niewłaściwy sposób. […]

Jakie są prawa zwierząt w Polsce?

Jakie są prawa zwierząt w Polsce?

Podstawą prawną chroniącą zwierzęta w Polsce jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami). Zwierzęta są traktowane jako istoty żywe, które mogą odczuwające ból i cierpienie. Należy zatem traktować je dobrze, zapewniając podstawową opiekę i ochronę.  Bezwzględnie zakazane jest stosowanie przemocy, […]

Mandat za niezmienione opony?

Mandat za niezmienione opony?

Ze względu na zmienne temperatury w Polsce w okresie wiosennym i jesiennym, kierowcy nie zawsze wiedzą, w którym momencie powinna nastąpić zmiana opon, aby nie zostali już zaskoczeni przez warunki pogodowe. Kiedy wymiana opon z zimowych na letnie? Polskie prawo w tej kwestii niczego nie narzuca, natomiast powinniśmy pamiętać o tym, że zmiana opon na […]

Umowa dotycząca najmu okazjonalnego. Korzyści dla wynajmującego.

Umowa dotycząca najmu okazjonalnego. Korzyści dla wynajmującego.

Umowa najmu okazjonalnego  to umowa dotycząca najmu lokalu o charakterze mieszkalnym. Najem okazjonalny, dzięki stosownym zapisom w porównaniu do tradycyjnej umowy najmu wprowadza pewne ograniczenia w zakresie praw i obowiązków z niej wynikających, zarówno na właściciela jak i najmującego. Ograniczenia te mogą dotyczyć przede wszystkim takich kwestii jak: czas obowiązywania umowy oraz podmiot umowy w […]

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny Prawne aspekty tajemnicy psychiatrycznej uregulowanej w art. 50 ust. 1 ustawy z 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Poznaj specyficzny charakter jaki ma tajemnica leczenia psychiatrycznego.  Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka Jest to arenga do omawianej ustawy. Tajemnica psychiatryczna jest więc traktowana poważnie  i już na samym początku ustawa o […]

Niższa akcyza – piwa smakowe

Niższa akcyza – piwa smakowe

  Kompania Piwowarska, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, jest spółką, zajmująca się produkcją piwa, między innymi smakowego, które podlega klasyfikacji pod pozycją CN2206. Wytwarzane jest ono poprzez dodawanie do piwa tradycyjnego – już po zakończeniu procesu fermentacji alkoholowej –  wody, syropu cukrowego, a także substancji aromatycznych. Postępowanie sądowe w sprawie podatku akcyzowego W pierwotnej deklaracji […]

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Skarga nadzwyczajna to nowa instytucja,która pojawiła się dosyć niedawno Jej cel to możliwość podania prawomocnego wyroku sądowego w wątpliwość. Kontrola skargi nadzwyczajnej sprawdza konkretne orzeczenie pod względem praworządności i sprawiedliwości. Warto więc poznać szerzej charakterystykę nowej instytucji. Charakterystyka skargi nadzwyczajnej Główna cecha skargi nadzwyczajnej to subsydiarność. Można ją zastosować, tylko wtedy, kiedy nie można zmienić […]

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Ustawa o ochronie zabytków 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.   Jedna czy dwie ustawy? Do tej […]