Modernizacja nauki

Modernizacja nauki

Przez całe nasze istnienie się szkolimy. Czasem jest to cokolwiek, co nas w rzeczywistości bardzo frapuje i co będziemy mogli prowadzić dalej w dalszym ciągu długi moment po przebyciu zeszłej budy. A czasem jest to coś, na co także nie umiemy spojrzeć, na naukach usypiamy i zaledwie pragniemy, by się natychmiast zatrzymały. Jeżeli szkoła językowa […]