Umowa dotycząca najmu okazjonalnego. Korzyści dla wynajmującego.

Umowa dotycząca najmu okazjonalnego. Korzyści dla wynajmującego.

Umowa najmu okazjonalnego  to umowa dotycząca najmu lokalu o charakterze mieszkalnym. Najem okazjonalny, dzięki stosownym zapisom w porównaniu do tradycyjnej umowy najmu wprowadza pewne ograniczenia w zakresie praw i obowiązków z niej wynikających, zarówno na właściciela jak i najmującego. Ograniczenia te mogą dotyczyć przede wszystkim takich kwestii jak: czas obowiązywania umowy oraz podmiot umowy w […]

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny

Tajemnica psychiatryczna, a proces karny Prawne aspekty tajemnicy psychiatrycznej uregulowanej w art. 50 ust. 1 ustawy z 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Poznaj specyficzny charakter jaki ma tajemnica leczenia psychiatrycznego.  Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka Jest to arenga do omawianej ustawy. Tajemnica psychiatryczna jest więc traktowana poważnie  i już na samym początku ustawa o […]

Niższa akcyza – piwa smakowe

Niższa akcyza – piwa smakowe

  Kompania Piwowarska, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, jest spółką, zajmująca się produkcją piwa, między innymi smakowego, które podlega klasyfikacji pod pozycją CN2206. Wytwarzane jest ono poprzez dodawanie do piwa tradycyjnego – już po zakończeniu procesu fermentacji alkoholowej –  wody, syropu cukrowego, a także substancji aromatycznych. Postępowanie sądowe w sprawie podatku akcyzowego W pierwotnej deklaracji […]