Czym jest skarga nadzwyczajna?

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Skarga nadzwyczajna to nowa instytucja,która pojawiła się dosyć niedawno Jej cel to możliwość podania prawomocnego wyroku sądowego w wątpliwość. Kontrola skargi nadzwyczajnej sprawdza konkretne orzeczenie pod względem praworządności i sprawiedliwości. Warto więc poznać szerzej charakterystykę nowej instytucji. Charakterystyka skargi nadzwyczajnej Główna cecha skargi nadzwyczajnej to subsydiarność. Można ją zastosować, tylko wtedy, kiedy nie można zmienić […]

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Ustawa o ochronie zabytków 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.   Jedna czy dwie ustawy? Do tej […]