Emoji jako źródło dowodowe – cz można iść do więzienia za użycie symboli?

Emoji jako źródło dowodowe – cz można iść do więzienia za użycie symboli?

Raczej nie ma na świecie osoby, która nie wiedziałaby, czym emoji właściwie są. Małe obrazki używane w internetowej komunikacji mają nam pomóc wyrażać emocje, opisywać miejsca lub rzeczy. Zdarza się jednak, że niosą ze sobą negatywne określenia. Adresat wiadomości zawierającej emoji może odebrać je jako obraźliwe, niepokojące lub uwłaczające jego godności. Zastanówmy się zatem, czy […]

Przechodzenie przez pieszych poza przejściem dla pieszych

Przechodzenie przez pieszych poza przejściem dla pieszych

Chyba każdy z nas zastanawiał się kiedyś, czy w danym miejscu może przejść poza przejściem dla pieszych bez konsekwencji. Kiedy tak naprawdę, możemy to zrobić i nie będzie wiązać się to z żadnym mandatem? Obowiązek pieszego Według artykułu 13 prawa o ruchu drogowym, pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz […]